Segítség

Alapítvány

A „Siklósi Könyvtárért” Közalapítványt Siklós Város Önkormányzata alapította 2000-ben. Az alapítvány létrehozásakor a könyvtár, mint intézmény információközvetítő szerepének támogatása fogalmazódott meg elsődleges célként. Ezt pedig az alábbi módokon kívánja az alapítvány elérni:
1. támogatja és anyagi erejéhez mérten finanszírozza:
     1.1. a könyvtár technikai hátterének bővítését
     1.2. közhasznú információs szolgálat kiépítését
     1.3. közhasznú kiadványok megjelentetését
     1.4. irodalmi rendezvények szervezését
     1.5. a dolgozók képzését, tapasztalatszerzését
A „Siklósi Könyvtáért” Közalapítvány nyílt szervezet, javára minden belföldi és külföldi, természetes és jogi személy tehet felajánlást, melyek elfogadásáról és felhasználásáról az alapítvány kuratóriuma dönt.

Az alapítvány számlaszáma: 11731087-20017084, adószáma: 18318584-1-02. 

Címünk

7800 Siklós, 
Köztársaság tér 8. 


Elérhetőségek
Email: levelek@konyvtar-siklos.hu
Telefon: +3672579126